Počítačové sítě

Oblast: Počítačové sítě a internet

Obtížnost: střední

Popis: Kvíz ze základních pojmů PC sítě, topologie, sběrnice, RM-OSI model, servery, média

Počítačové sítě

Gratulujeme - dokončil jste Počítačové sítě . Vaše skóre je %%SCORE%% z %%TOTAL%%. Váš výkon byl vyhodnocen jakožto %%RATING%%
Your answers are highlighted below.
Otázka číslo 1
Fyzická adresa síťového adaptéru má zkratku:
MAC
TCP
IP
RIP
Otázka číslo 2
Topologie, která sdružuje všechny počítače do jednoho uzlu  je:
hvězdicová topologie
kruhová topologie
sběrnicová topologie
topologie bod-bod
Otázka číslo 3
Fyzická adresa má velikost:
64 bitů
48 bitů
32 bitů
128 bitů
Otázka číslo 4
Přenosová rychlost má jednotku:
bajt
bit/s
bit
word/s
Otázka číslo 5
Kolik máme tříd logických  IP adres:
10
20
5
100
Otázka číslo 6
Který  server převádí fyzické adresy na logické:
HTTP
FTP
ARP
DHCP
Otázka číslo 7
Kolik vrstev obsahuje model RM-OSI:
7
10
1
25
Otázka číslo 8
Celosvětová síť Internet vznikla v:
Německu
USA
Rusku
Japonku
Otázka číslo 9
Nejnižší vrstva RM-OSI modelu se jmenuje:
transportní
síťová
aplikační
fyzická
Otázka číslo 10
Který server převádí textovou adresu na IP adresu:
DHCP
DNS
ARP
BootP
Otázka číslo 11
U kterého přenosového média se setkáme s pojmem UTP kat.5:
rádiový přenos
optický kabel
koaxiální kabel
kroucená dvojlinka (4 páry)
Otázka číslo 12
Co je to ping:
maximální přenosová jednotka
dotaz na existenci cílového počítače nebo síťového zařízení
překlad logických adres na fyzické
rozdělení velkého objemu dat
Otázka číslo 13
Na které vrstvě RM-OSI pracuje IP protokol:
7
3
5
1
Otázka číslo 14
Nejčastějším přenosovým médiem v přístupových sítích je:
optické vlákno
metalický kabel
optický přenos vzduchem
rádiové rozhraní
Otázka číslo 15
Síť Internet podle velikosti řadíme do:
LAN
SAN
MAN
WAN
Až skončíte, tak klikněte na tlačítko níže. Otázky, které jste nezodpověděli budou označeny jako špatné. Zobrazit výsledky
Zbývá zodpovědět 15 otázek.

Napsat komentář