Instalace MySQL databáze

Po instalaci Apache serveru je čas na instalaci databáze MySQL. Instalaci provedeme příkazem

$ sudo apt install mysql-server

Po provedení instalace doporučuji smazat nebo zakázat některé default nastavení MySQL.

$ sudo mysql_secure_installation

Během této instalace budeme vyzvání k nastavení síly hesla. Na výběr jsou tři úrovně.

Jestli budeme chtít použít heslo k připojení do MySQL jako root, bude zapotřebí přepnout autentizační metodu z auth_socket na mysql_native_password.

Přikazem

$ sudo mysql

se dostaneme do nastavení MySQL.

Autentizační metodu zkontrolujeme příkazem:

myslq> SELECT user,authentication_string,plugin,host FROM mysql.user;

Výsledkem bude tento výstup:

Změnu metody provedeme tímto příkazem:

myslq> ALTER USER ‚root’@’localhost‘ IDENTIFIED WITH mysql_native_password BY ‚password‚;

Slovo password nahradíme dostatečně silným heslem.

Příkaz

myslq> FLUSH PRIVILEGES;

znovu načte všechny tabulky.

 

Pokud znovu zadáme příkaz

myslq> SELECT user,authentication_string,plugin,host FROM mysql.user;

,zkontrolujeme si změnu metody. Tentokrát uvidíme tento výstup.

V tomto okamžiku je MySQL databáze nainstalovaná. Z MySQL vystoupíme jednoduše příkazem

myslq> exit

 

Dalším krokem bude instalace PHP.

 


Zdroj instalace MySql v angličtině najdete zde: Instalace LAMP

 

 

 

 

 

DRAFT-doplnit