Počítačové sítě

Oblast: Počítačové sítě a internet

Obtížnost: střední

Popis: Kvíz ze základních pojmů PC sítě, topologie, sběrnice, RM-OSI model, servery, média

Počítačové sítě

Gratulujeme - dokončil jste Počítačové sítě . Vaše skóre je %%SCORE%% z %%TOTAL%%. Váš výkon byl vyhodnocen jakožto %%RATING%%
Your answers are highlighted below.
Otázka číslo 1
Fyzická adresa má velikost:
64 bitů
32 bitů
128 bitů
48 bitů
Otázka číslo 2
Kolik vrstev obsahuje model RM-OSI:
1
10
7
25
Otázka číslo 3
Fyzická adresa síťového adaptéru má zkratku:
MAC
TCP
RIP
IP
Otázka číslo 4
Který  server převádí fyzické adresy na logické:
FTP
DHCP
HTTP
ARP
Otázka číslo 5
U kterého přenosového média se setkáme s pojmem UTP kat.5:
koaxiální kabel
kroucená dvojlinka (4 páry)
rádiový přenos
optický kabel
Otázka číslo 6
Kolik máme tříd logických  IP adres:
5
10
100
20
Otázka číslo 7
Celosvětová síť Internet vznikla v:
Japonku
USA
Německu
Rusku
Otázka číslo 8
Nejnižší vrstva RM-OSI modelu se jmenuje:
aplikační
síťová
fyzická
transportní
Otázka číslo 9
Přenosová rychlost má jednotku:
bit/s
word/s
bit
bajt
Otázka číslo 10
Který server převádí textovou adresu na IP adresu:
DHCP
ARP
DNS
BootP
Otázka číslo 11
Síť Internet podle velikosti řadíme do:
WAN
MAN
LAN
SAN
Otázka číslo 12
Co je to ping:
překlad logických adres na fyzické
maximální přenosová jednotka
rozdělení velkého objemu dat
dotaz na existenci cílového počítače nebo síťového zařízení
Otázka číslo 13
Nejčastějším přenosovým médiem v přístupových sítích je:
metalický kabel
rádiové rozhraní
optický přenos vzduchem
optické vlákno
Otázka číslo 14
Na které vrstvě RM-OSI pracuje IP protokol:
1
3
5
7
Otázka číslo 15
Topologie, která sdružuje všechny počítače do jednoho uzlu  je:
hvězdicová topologie
sběrnicová topologie
kruhová topologie
topologie bod-bod
Až skončíte, tak klikněte na tlačítko níže. Otázky, které jste nezodpověděli budou označeny jako špatné. Zobrazit výsledky
Zbývá zodpovědět 15 otázek.

Napsat komentář