Počítačové sítě

Oblast: Počítačové sítě a internet

Obtížnost: střední

Popis: Kvíz ze základních pojmů PC sítě, topologie, sběrnice, RM-OSI model, servery, média

Počítačové sítě

Gratulujeme - dokončil jste Počítačové sítě . Vaše skóre je %%SCORE%% z %%TOTAL%%. Váš výkon byl vyhodnocen jakožto %%RATING%%
Your answers are highlighted below.
Otázka číslo 1
Který server převádí textovou adresu na IP adresu:
BootP
DHCP
DNS
ARP
Otázka číslo 2
Fyzická adresa má velikost:
64 bitů
48 bitů
128 bitů
32 bitů
Otázka číslo 3
Fyzická adresa síťového adaptéru má zkratku:
IP
RIP
TCP
MAC
Otázka číslo 4
Kolik máme tříd logických  IP adres:
10
20
5
100
Otázka číslo 5
U kterého přenosového média se setkáme s pojmem UTP kat.5:
optický kabel
koaxiální kabel
rádiový přenos
kroucená dvojlinka (4 páry)
Otázka číslo 6
Celosvětová síť Internet vznikla v:
Rusku
Německu
USA
Japonku
Otázka číslo 7
Který  server převádí fyzické adresy na logické:
DHCP
HTTP
FTP
ARP
Otázka číslo 8
Kolik vrstev obsahuje model RM-OSI:
25
1
10
7
Otázka číslo 9
Přenosová rychlost má jednotku:
bit
bit/s
word/s
bajt
Otázka číslo 10
Co je to ping:
maximální přenosová jednotka
rozdělení velkého objemu dat
dotaz na existenci cílového počítače nebo síťového zařízení
překlad logických adres na fyzické
Otázka číslo 11
Nejčastějším přenosovým médiem v přístupových sítích je:
metalický kabel
optický přenos vzduchem
rádiové rozhraní
optické vlákno
Otázka číslo 12
Topologie, která sdružuje všechny počítače do jednoho uzlu  je:
kruhová topologie
topologie bod-bod
hvězdicová topologie
sběrnicová topologie
Otázka číslo 13
Síť Internet podle velikosti řadíme do:
SAN
WAN
LAN
MAN
Otázka číslo 14
Nejnižší vrstva RM-OSI modelu se jmenuje:
transportní
aplikační
fyzická
síťová
Otázka číslo 15
Na které vrstvě RM-OSI pracuje IP protokol:
1
3
5
7
Až skončíte, tak klikněte na tlačítko níže. Otázky, které jste nezodpověděli budou označeny jako špatné. Zobrazit výsledky
Zbývá zodpovědět 15 otázek.

Napsat komentář