Počítačové sítě

Oblast: Počítačové sítě a internet

Obtížnost: střední

Popis: Kvíz ze základních pojmů PC sítě, topologie, sběrnice, RM-OSI model, servery, média

Počítačové sítě

Gratulujeme - dokončil jste Počítačové sítě . Vaše skóre je %%SCORE%% z %%TOTAL%%. Váš výkon byl vyhodnocen jakožto %%RATING%%
Your answers are highlighted below.
Otázka číslo 1
Topologie, která sdružuje všechny počítače do jednoho uzlu  je:
topologie bod-bod
kruhová topologie
sběrnicová topologie
hvězdicová topologie
Otázka číslo 2
Který  server převádí fyzické adresy na logické:
DHCP
HTTP
ARP
FTP
Otázka číslo 3
Nejčastějším přenosovým médiem v přístupových sítích je:
rádiové rozhraní
metalický kabel
optický přenos vzduchem
optické vlákno
Otázka číslo 4
Nejnižší vrstva RM-OSI modelu se jmenuje:
síťová
transportní
fyzická
aplikační
Otázka číslo 5
Fyzická adresa síťového adaptéru má zkratku:
IP
MAC
RIP
TCP
Otázka číslo 6
Na které vrstvě RM-OSI pracuje IP protokol:
1
7
5
3
Otázka číslo 7
Kolik vrstev obsahuje model RM-OSI:
10
7
25
1
Otázka číslo 8
Fyzická adresa má velikost:
48 bitů
128 bitů
32 bitů
64 bitů
Otázka číslo 9
Kolik máme tříd logických  IP adres:
5
20
100
10
Otázka číslo 10
Síť Internet podle velikosti řadíme do:
LAN
MAN
SAN
WAN
Otázka číslo 11
Celosvětová síť Internet vznikla v:
USA
Rusku
Německu
Japonku
Otázka číslo 12
Co je to ping:
maximální přenosová jednotka
dotaz na existenci cílového počítače nebo síťového zařízení
překlad logických adres na fyzické
rozdělení velkého objemu dat
Otázka číslo 13
Přenosová rychlost má jednotku:
bit/s
word/s
bit
bajt
Otázka číslo 14
U kterého přenosového média se setkáme s pojmem UTP kat.5:
koaxiální kabel
rádiový přenos
kroucená dvojlinka (4 páry)
optický kabel
Otázka číslo 15
Který server převádí textovou adresu na IP adresu:
ARP
DNS
DHCP
BootP
Až skončíte, tak klikněte na tlačítko níže. Otázky, které jste nezodpověděli budou označeny jako špatné. Zobrazit výsledky
Zbývá zodpovědět 15 otázek.

Napsat komentář