Přenosové soustavy

Oblast: Telekomunikace a televize

Obtížnost: těžká

Popis: Kvíz z přenosových soustav obsahuje otázky ze systémů a sítí PCM 30/32, PDH, SDH a ATM.

Přenosové soustavy

Gratulujeme - dokončil jste Přenosové soustavy. Vaše skóre je %%SCORE%% z %%TOTAL%%. Váš výkon byl vyhodnocen jakožto %%RATING%%
Your answers are highlighted below.
Otázka číslo 1
Co nepatří mezi nevýhody systém PDH?
obtížné vydělování jednotlivých kanálů
celosvětová nejednotnost multiplexování kanálů
celkově nižší přenosová rychlost než u ISDN 2B+D
malá flexibilita a špatná rekonfigurace
Otázka číslo 2
Základem ATM sítě je ATM buňka, která má:
270 oktetů
53 oktetů
32 oktetů
64 oktetů
Otázka číslo 3
Jaká je vzorkovací  frekvence fvz a kolik bitů obsahuje jeden časový kanál PCM 30/32:
fvz = 8 kHz a jeden časový kanál má 10 bitů
fvz = 48 kHz a jeden časový kanál má 16 bitů
fvz = 8 kHz a jeden časový kanál má 8 bitů
fvz = 48 kHz a jeden časový kanál má 8 bitů
Otázka číslo 4
Který způsob prokládání se nepoužívá v PDH systémech:
volné prokládání po bitech
prokládání po rámcích
prokládání po IP datagramech
prokládání po kanálových intervalech
Otázka číslo 5
Jaká je doba trvání jednoho rámce STM-1: (u = mikro)
470 ms
125 us
3 us
2 ms
Otázka číslo 6
Nejvyšší přenosové rychlosti dostaneme z přenosového systému:
SDH
PDH
PCM 30/32
ATM
Otázka číslo 7
 Kolik PCM30/32 1.řádu musíme sloučit, abychom dostali STM-1?
4
1
16
63
Otázka číslo 8
PDH 2. řádu získáme multiplexováním:
šestnácti digitálních signálů PCM 30/32 1. řádu
čtyř digitálních signálů PCM 30/32 1. řádu
osmi digitálních signálů PCM 30/32 1. řádu
dvou digitálních signálů PCM 30/32 1. řádu
Otázka číslo 9
K čemu v PDH systémech slouží STUFFING?
k vyrovnání přenosových rychlostí mezi PDH 1. a 2. řádu
jde o způsob demultiplexování používaný pouze v PDH
stuffing je směrovací tabulka pro směrování rámců v síti PDH
zabezpečuje data na základě hammingova kódu
Otázka číslo 10
Základní jednotkou v SDH je kontejner STM-1 a má přenosovou rychlost:
2448 Mbit/s
622 Mbit/s
2,048 Mbit/s
155 Mbit/s
Otázka číslo 11
Záhlaví ATM buňky je tvořeno:
8 oktety
261 oktety
16 oktety
5 oktety
Otázka číslo 12
Podle referenčního modelu AAL vrstva:
přidává 5 bytové záhlaví
provádí zabezpečovací proceduru
přemění užitečný signál na 48 bytové informační pole
přizpůsobuje tok buněk k přenosu po optickém médiu
Otázka číslo 13
Přenosová rychlost systému PCM 30/32 je:
2048 kbit/s
8192 kbit/s
155 Mbit/s
1544 kbit/s
Otázka číslo 14
SDH je zkratka pro: (myšleno v přenosových soustavách)
sbor dobrovolných hasičů
statistickou digitální hierarchii
synchronní digitální hierarchii
standardní digitální hierarchii
Otázka číslo 15
Signalizační informace v PCM 30/32 je:
v každém časovém kanále společně s užitečnou informací
v jednom časovém kanále, kde sig. informace všech 30 časových kanálů
u PCM 30/32 není nutná signalizace. Postačí synchronizace
najdeme je v každém sudém časovém kanále
Až skončíte, tak klikněte na tlačítko níže. Otázky, které jste nezodpověděli budou označeny jako špatné. Zobrazit výsledky
Zbývá zodpovědět 15 otázek.

2 komentáře u Přenosové soustavy

  1. Pingback: discount christian louboutin

  2. Pingback: 5b4143efd6f5d2a20854899.com

Napsat komentář