Přístup ke vzdálenému serveru přes SSH

Pokud máte vytvořen virtuální server a na něm nainstalovaný operační systém Linux, v našem případě Ubuntu, budete se muset na tento server nějak připojit. Protože server leží  fyzicky někde v datacentru, které může být i Českou republiku, budete se muset připojit vzdáleně.

Pro vzdálený přistup k serveru lze použít zabezpečený komunikační protokol SSH. Jde o zabezpečenou komunikaci mezi dvěma počítači přes internetovou síť. Je nutno zmínit, že zde budete pracovat v příkazovém řádku a proto je důležité znak aspoň několik základních příkazů v Linuxu.

Pro SSH přenos doporučuji použít aplikaci Putty, kterou stáhnete zde: https://www.putty.org/

Putty je jednoduchá aplikace, pomocí které se připojíte vzdáleně k vašemu serveru.

Do políčka hostname zadejte IP adresu ve tvaru root@vase IP adresa. Protokol zvolte SSH a port bude 22. Klikněte na tlačítko open. IP adresa je adresa, kterou najdete v administraci VPS. Pokud jste vše zadali správně, objeví se okno s příkazovým řádkem. Budete vyzvání k zadaní hesla. Po správném zadaní hesla se dostanete do prostředí operačního systému Ubuntu. Nyní se již můžeme s chutí pustit do instalace balíčku LAMP.