Základy elektrotechniky

Oblast: Elektronika

Obtížnost: lehká

Popis: Základní jednotky, definice, zákony, napětí, odpor, proud, výkon

Základy elektrotechniky

Gratulujeme - dokončil jste Základy elektrotechniky. Vaše skóre je %%SCORE%% z %%TOTAL%%. Váš výkon byl vyhodnocen jakožto %%RATING%%
Your answers are highlighted below.
Otázka číslo 1
Atom není tvořen:
protony
neutrony
elektrony
molekulami
Otázka číslo 2
Elektrický odpor je 10 ohm, el. proud je 2A, jaký je výkon:
2W
10W
20W
40W
Otázka číslo 3
Který ze vztahu pro určení el. výkonu je špatně:
P=W/t
P=U/I
P=R·I·I
P=U·I
Otázka číslo 4
Který materiál má nejmenší rezistivitu:
stříbro
hliník
zlato
měď
Otázka číslo 5
Elektrický proud je:
součet odporu a napětí
neuspořádaný pohyb volných elektronů
uspořádaný pohyb volných elektronů
součin odporu a napětí
Otázka číslo 6
Elektrický proud je je 5A a el. napětí je 100V, kolik je R:
500 ohm
100 ohm
0,05 ohm
20 ohm
Otázka číslo 7
Čím větší průřez vodiče, tím je:
průřez vodiče nemá vliv na el. odpor a teplotu
el. odpor menší
el. odpor větší
větší teplota
Otázka číslo 8
Elektrický odpor označujeme:
U
C
I
R
Otázka číslo 9
Z hlediska vodivosti je křemík:
ani jedna z nabízených odpovědí není správně
vodič
polovodič
izolant
Otázka číslo 10
Převrácenou hodnotou elektrického odporu je:
rezistivita
vodivost
kapacita
konduktivita
Otázka číslo 11
"V" je jednotkou:
elektrického proudu
elektrického výkonu
elektromagnetického pole
elektrického napětí
Otázka číslo 12
Elektrický výkon má jednotku:
henry
watt
farad
joule
Otázka číslo 13
Který vztah pro Ohmův zákon je špatně:
U=R*I
R=U/I
I=U/R
R=I/U
Otázka číslo 14
Jednotkou elektrického proudu je:
ampér
watt
ohm
volt
Otázka číslo 15
Co neovlivňuje elektrický odpor:
průřez vodiče
délka vodiče
rezistivita
plošná hustota náboje
Až skončíte, tak klikněte na tlačítko níže. Otázky, které jste nezodpověděli budou označeny jako špatné. Zobrazit výsledky
Zbývá zodpovědět 15 otázek.

1 komentář u Základy elektrotechniky

  1. Pingback: barcelona

Napsat komentář