Základy elektrotechniky

Oblast: Elektronika

Obtížnost: lehká

Popis: Základní jednotky, definice, zákony, napětí, odpor, proud, výkon

Základy elektrotechniky

Gratulujeme - dokončil jste Základy elektrotechniky. Vaše skóre je %%SCORE%% z %%TOTAL%%. Váš výkon byl vyhodnocen jakožto %%RATING%%
Your answers are highlighted below.
Otázka číslo 1
Z hlediska vodivosti je křemík:
polovodič
izolant
ani jedna z nabízených odpovědí není správně
vodič
Otázka číslo 2
Který ze vztahu pro určení el. výkonu je špatně:
P=U·I
P=R·I·I
P=U/I
P=W/t
Otázka číslo 3
Čím větší průřez vodiče, tím je:
el. odpor větší
průřez vodiče nemá vliv na el. odpor a teplotu
el. odpor menší
větší teplota
Otázka číslo 4
Jednotkou elektrického proudu je:
ampér
ohm
volt
watt
Otázka číslo 5
Elektrický odpor je 10 ohm, el. proud je 2A, jaký je výkon:
20W
40W
10W
2W
Otázka číslo 6
Převrácenou hodnotou elektrického odporu je:
konduktivita
rezistivita
vodivost
kapacita
Otázka číslo 7
Elektrický výkon má jednotku:
joule
henry
farad
watt
Otázka číslo 8
Co neovlivňuje elektrický odpor:
plošná hustota náboje
průřez vodiče
rezistivita
délka vodiče
Otázka číslo 9
Elektrický proud je:
součin odporu a napětí
neuspořádaný pohyb volných elektronů
součet odporu a napětí
uspořádaný pohyb volných elektronů
Otázka číslo 10
Který materiál má nejmenší rezistivitu:
hliník
zlato
stříbro
měď
Otázka číslo 11
"V" je jednotkou:
elektrického výkonu
elektrického napětí
elektromagnetického pole
elektrického proudu
Otázka číslo 12
Elektrický proud je je 5A a el. napětí je 100V, kolik je R:
100 ohm
20 ohm
0,05 ohm
500 ohm
Otázka číslo 13
Který vztah pro Ohmův zákon je špatně:
I=U/R
R=I/U
U=R*I
R=U/I
Otázka číslo 14
Atom není tvořen:
elektrony
protony
neutrony
molekulami
Otázka číslo 15
Elektrický odpor označujeme:
R
C
I
U
Až skončíte, tak klikněte na tlačítko níže. Otázky, které jste nezodpověděli budou označeny jako špatné. Zobrazit výsledky
Zbývá zodpovědět 15 otázek.

1 komentář u Základy elektrotechniky

  1. Pingback: barcelona

Napsat komentář